, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky | Videa o Medzeve (aj pre nepočujúcich)

Spolky v meste

DHZ Medzev

Založenie Dobrovoľného hasičského spolku v Medzeve sa zachovalo na zakladacej listine z 10.februára 1878 ktorej kópia je vystavená v hasičskej zbrojnici. Zakladajúci členovia boli Tomasch Tamás, Göbl Maté ,Schűrger János a ďalších 23 členov. V roku 1887 mala hasičská jednotka v Medzeve dve ručné striekačky a niekoľko metrov hadíc. Najväčší požiar v Medzeve sa strhol v septembri roku 1892. Zhorela pri ňom veža a strecha kostola. Oheň zasiahol aj starú školu /teraz 17 bytovú jednotku/ a rozšíril sa na Štósku ulicu. Pomáhali hasiči zo Štósu, Smolníka, Smolníckej Huty a Nálepkova. Dlhoročným medzivojnovým  funkcionárom  bol aj starý otec súčasného prednostu MsÚ v Medzeve Jozef Schmiedl.

Najdlhšie pôsobil vo funkcii veliteľa Jozef Bernáth ako 16.ročný vstúpil do radov hasičov a od r.1958 do r.1979 bol veliteľom v Medzeve. Zomrel v r.1988. Súčasťou hasičského zboru boli aj dychové hudby v Medzeve a Lucia Bani. Najstarším bývalým hasičom je Jozef  Freiman, ktorý sa dožil 90.rokov v roku 2012. Najstaršia technika ktorou disponuje DHZ Medzev je ručná striekačka z roku 1877. Najstarší členovia aktívny aj v súčasnosti sú Štefan Filčák, Martin Benedik do roku 2012 člen pléna OV DPO Košice-okolie od r.1979 predseda DHZ, Juraj Schmer podpredseda OV DPO Košice-okolie od r.1979 veliteľ DHZ, Mikuláš Pačai, Gustav Pačai, Gabriel Revický. Do roku 1989 mal DHZ v Medzeve aj 130 členov.V roku 1990 mal Medzev 31 členov a jedno vozidlo CAS 25, 4 čerpadlá a výstroj pre 30 členov. V roku  2000 sa podarilo získať za pomoci Oskara Marcziho a p.Bartolomeja Eibena vozidlo Mercedes TLF 16 z mestečka Waldenbuch.  V roku 2009 bola slávnostne odovzdaná mestu výstroj päť zásahových oblekov a päť prilieb z hasičskej jednotky US Steel Košice a mesto dostalo do daru z kliniky z Kölnu vozidlo Ford, čerpadlo PPS 8 a výstroj za čo vďačí Klausovi Brauschovi. Najväčším ocenením práce v Medzeve bola v máji  roku 2010 návšteva podpredsedu Vlády SR a Ministra vnútra Róberta Kaliňáka  a osobné odovzdanie vozidla IVECO DAILY s čerpadlom Magirus a dýchacími prístrojmi.

V roku 2011 sa podarilo dokončiť aj rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, aby spĺňala požiadavky hasičskej stanice, slávnostné posvätenie budovy a techniky vykonal medzevský farár Miroslav Porvazník, dekan zo Štítnika Jozef Sokolský a farár zo Štósu. Súčasný veliteľ DHZ je od r.2007 Karol Schmer. Partnerské hasičské zbory SDH Holice ČR, OSP Kadlub PL,OSP Glinik Zaborovski PL a FWF Waldenbuch D.

V roku 2011 jednotka zasahovala  22 krát a v roku 2012 to bolo 30 krát len do Veľkej noci.

Sláva Bohu pomoc blížnemu.

Oficiálna stránka http://dhz.medzev.sk/

Poľovnícke združenie Dubina Medzev

Poľovnícke združenie Dubina Medzev začalo písať svoju históriu už v roku 1947. Dňa 20. septembra 1947 si milovníci poľovníctva z Nižného Medzeva založili Ľudovú poľovnícku spoločnosť. Jej zakladateľmi boli Ferdinand Zánický, Ján Gedeon (Katys), Jozef Freimann, Štefan Čollák, Jozef Trochta, Juraj Nižník a Otto Góč. Ustanovujúca členská schôdza sa konala 30. mája 1948. Za prvého predsedu bol zvolený Ferdinand Zánický. Spoločnosť začala hospodáriť v revíri s rozlohou vyše 2000 hektárov. Jej vedenie spolu s ostatnými členmi vytvárali dobré podmienky pre rozvoj poľovnej zveri. Od roku 1953 bol predsedom združenia Ondrej Benedik. Dňa 25. mája 1959 sa na členskej schôdzi rozhodlo o premenovaní spoločnosti na Poľovnícke združenie Dubina Medzev a tak sa volá dodnes.

Ďalšími predsedami v priebehu rokov boli Bohumil Štefanovie od roku 1970 a po ňom od roku 1988 Jozef Hulič.

V súčasnosti má združenie 40 členov a 4 čestných členov, ktorí obhospodarujú 3193 hektárov revíru. Sú v ňom zastúpené okrem lesa aj lúky, pasienky, vodné plochy a iné pozemky. V revíri žije jelenia, srnčia a diviačia zver, ale vyskytuje sa v ňom aj vlk, rys a často aj medveď.

Činnosť združenia riadi 7 členný výbor v zložení: Jozef Hulič, Štefan Zvirinský, Ing.Vladimír Pačai, Ján Štefáni, Ervín Flegner, Rudolf Bučko a Vavrinec Tomasch.

Je potrebné pripomenúť, že lesy v okolí Medzeva boli odjakživa bohaté na plody lesných drevín duba a buka, ktoré zabezpečujú zdravú výživu zveri. Okrem toho členovia združenia stavajú krmelce pre zver, kosia lúky a obhospodarujú políčka pre zver na zimné prikrmovanie. Stavajú posedy, čistia chodníky a studničky v lese. Z toho vyplýva, že činnosť poľovníkov nie je založená len na love zveri, ale hlavne na jej chove a ochrane.

Poľovnícke združenie nezaostáva ani v kultúrnej činnosti. Každý rok sa jeho členovia aktívne zúčastňujú osláv Dni mesta Medzev, či už prípravou chutného poľovníckeho guláša alebo účasťou v slávnostnom sprievode mestom. V rámci Dní mesta usporiadavajú aj výstavu trofejí. Veľmi dobrú úroveň majú aj poľovnícke zábavy, ktoré sa zvyknú organizovať každoročne koncom roka.

Rybársky spolok

V dávnejšej minulosti bol rybolov len záležitosťou majiteľov rybníkov a majiteľov práv na využívanie vody – v našom okolí to bolo Jasovské prepošstvo. Ale už v druhej polovici 19. storočia sa objavujú športoví rybári, keď majitelia jazier v Šugove za poplatok povoľovali lov rýb vo svojich rybníkoch. Takto to bežalo do roku 1935, keď bol založený rybársky spolok, ktorého prvým predsedom bol vtedajší riaditeľ meštianky Oldřich Taufer. Tento spolok sa zaoberal nielen lovom rýb, ale aj ich chovom.

Po 2. svetovej vojne nové spoločenské pomery vyvolali aj založenie nového rybárskeho zväzu. Jeho prvým povojnovým predsedom bol Štefan Andreas, po roku 1955 sa predsedom stal Ján Janco. Po pánovi Jancovi prevzal predsednícke žezlo v roku 1975 Ján Ballasch, ktorý túto funkciu robil do roku 1990. Od roku 1990 doteraz je predsedom Vladimír Vitkaj.

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Medzeve je veľmi aktívna nielen v chytaní rýb. Zúčastňuje sa súťaží v športovom rybolove a niektoré aj v minulosti sami v Medzeve organizovali. Nespočetné hodiny dobrovoľne odpracované pri údržbe hrádzí, čistení rybníkov a zarybňovaní len dokazujú, že medzevskí rybári sú organizovaní v rybárskom zväze v prvom rade pre lásku k prírode a pre pokoj a harmóniu, ktorý v nej nachádzajú.

Práca a činnosť rybárskeho spolku v Medzeve v rokoch 1945 do 1969 je zachytená v kronike spolku. Je škoda pre ďalšie generácie a nielen rybárov), že sa po roku 1969 nenašiel ďalší kronikár, ktorý by bol zachytil pre  pamäť aj činnosť spolku aj v ďalších rokoch.

Včelársky spolok

Včelárstvo má v Medzeve a blízkom okolí bohatú tradíciu. Aj dnes sa mu venuje veľa zanietených nadšencov. Mnohí sú pokračovateľmi tejto ušľachtilej činnosti po starých rodičoch, či rodičoch, viacerí sa k tomu dopracovali až v súčasnosti a dosahujú pritom veľmi pekné výsledky.

V Medzeve a blízkom okolí prevláda mierne podnebie,  je tu dostatok trávnatých porastov, vhodné zastúpenie drevín a krovísk v okolitých lesoch. To všetko má rozhodujúci vplyv na kvalitu včelích produktov, čo využívajú aj kočovní včelári aj zo vzdialenejších lokalít.

Príbytky včiel – úle sa oproti minulosti tiež vyvinuli. Medzevskí včelári dnes používajú nadstavbové úle rôzneho typu, najviac však normalizované úle typu B 9, 10, 11, resp. úle typu Čehoslovák. Objavujú sa aj nizkonástavbové úle. Úle sú umiestnené väčšinou na trvalom stanovišti, prípadne v mobilných maringotkách umiestnených v extraviláne mesta.

Svet včiel je obdivuhodný a veľmi zaujímavý. Včela vie žiť iba v spoločenstve, pracuje intenzívne a odpočíva iba krátko. Včelári vytvárajú pre včielky kvalitné zdravé úľové prostredie, aby mali optimálne podmienky pre život. Potom sú ich jedinečné a nenahraditeľné produkty (med, peľ, propolis, vosk) zdraviu prospešné.

V súčasnosti sa o včeličky v Medzeve stará 14 včelárov s priemerným vekom 55 rokov. Obhospodarujú celkove 158 rodín. Vo Vyšnom Medzeve je 12 včelárov s priemerným vekom 64 rokov, ktorí sa starajú o 398 rodín a v Štóse dvaja včelári s priemerným vekom 65 rokov a starajú sa o 45 rodín. Z toho vyplýva, že túto záľubu preferuje mládež skôr narodená a chýba dorast.

Podľa platnej legislatívy majú všetci naši včelári registrovaný chov s priradeným číslom chovu a sú organizovaní v Základnej organizácii Slovenského zväzu včelárov v Moldave nad Bodvou.

Nech práca so včelami pomáha včelárom zabúdať na každodenné starosti, nech ho napĺňa dobrý pocit z ušľachtilej činnosti v prospech prírody a najmä v prospech včely medonosnej.

Nakoniec niekoľko múdrych slov, starých viac ako 3000 rokov:

„Med, peľ a vosk všetky boľačky zľahčujú,

Ťažkosti dýchania nám odstraňujú,

Bolestiam zažívania predchádzajú,

Žily zmäkčujú a rany sceľujú.“

(Asclépios, gréckypolyhistor, 13. St. p. n. l.)

Napriek rozšíreniu včelárstva zďaleka nie všetci Medzevčania ani v minulosti, ani teraz včely nechovali. Niektorí sa však na ne podobali (a aj dnes sa takí nájdu) svojou usilovnosťou.

Záujmové kluby pri MsKS v Medzeve

Väčšina klubových a krúžkových aktivít spadá pod základnú školu. No okrem týchto sa mládež aj dospelí stretávajajú sporadicky pri dvoch záujmových aktivitách, ktoré majú už aj tradíciu.

Astroklub a rádioamatérsky klub v jednom.

Činnosť astroklubu pre dospelých začala približne v rokoch 1999 pri príležitosti úplného zatmenia slnka 11.augusta 1999, na ktorom sa zúčastnili takpovediac zakladatelia tohto klubu. Samotnej astronómii sa skoršej dobe venoval Mathias Schmögner a dá sa povedať na jeho základoch po približne 10 ročnej odmlke sa klub opäť obnovil. Bol to pracovník hvezdárne Ing. Jaroslav Stehlík, ktorý zorganizoval výpravu za „Čiernym slnkom“. Zatmenia sa vtedy zúčastnilo v počte 18. Nie náhodou sa miesto na pozorovanie vybralo miesto v Maďarsku – Kab-Hegy (47° 02 ´47´´ N, 17° 39´25´´ E) keďže sa na tomto mieste nachádzalo miesto pre rádioamatérov Maďarska.

Terajší členovia a milovníci astronómie a rádioamatérstva sa odvtedy skoro každoročne zúčastňujú rôznych aktivít pri dňoch detí, dní mesta, pozorovaní perzeíd a podobne. Počet členov sa ustálil na počte 8. Ich aktivita spočíva v propagácii astronómie, vykonávajú sporadické pozorovania. Rádioamatérske vysielanie začína tradične pri oslavách dní mesta, keď s celým svetom sa vykonávajú spojenia na rôznych frekvenciách. Pri úspešnom naviazaní spojenia si stanice vymenia „QSL lístky“, niečo podobné ako pohľadnice, do ktorých sa zapisujú údaje o dátume, čase a spôsobe dorozumenia.

Oficiálna značka mesta Medzev je OM8MEDZEV. Licenciu na vysielanie každoročne žiada Ing.Jaroslav Stehlík OM8FT.

Karpatonemecký spolok – miestna skupina Medzev

Karpatendeutscher Verein – Ortsgruppe Metzenseifen

Bol založený 30. septembra roku 1990 na generálnom zhromaždení zástupcov nemeckej menšiny všetkých regiónov Slovenska v Šugovskej doline. Už vtedy sa mohol prezentovať začiatkom roka založený zmiešaný spevokol, ako pokračovateľ kultúrneho telesa, ktorému bola v roku 1970 po dvojročnom účinkovaní zakázaná činnosť. Cieľom spolku je revitalizácia nemeckého jazyka a zachovanie vlastnej kultúrnej identity, ktorá je životnou náležitosťou našej nemeckej menšiny na Slovensku. Obnovu a rozvoj našej kultúrnej činnosti urýchlila kúpa Domu stretávania, financovaná Ministerstvom vnútra SRN. Ďalším darom bolo zriadenie káblovej satelitnej televízie, ktorým sa otvárali dvere k osvojovaniu si nemeckého jazyka a k sprostredkovaniu nemeckej kultúry. Týmito prínosmi boli vytvorené podmienky pre vznik ďalších kultúrnych telies. Náš miešaný spevokol „Goldseifenchor“ rozšíril svoj repertoár a úspešne sa zhostil svojho poslania nielen pri domácich podujatiach ale koncertuje aj v zahraničí. Pravidelne hudobne doprevádza nemecké nedeľné bohoslužby. Ani mládež nestala bokom a dokázala rýchle obnoviť tradičné mantacké tance a vytvárala tanečnú skupinu „Schadiradtam“ pomenovanú názvom tanca našich predkov. Za materiálnej podpory dobrodincov z Rakúska a Nemecka sa zabezpečila aj obnova tradičných krojov a tak naša tanečná skupina je už neodmysliteľnou súčasťou programov kultúrnych podujatí menšín, tak v tuzemsku ako aj v zahraničí. Tanečnú skupinu doprevádzala do svojho rozpadu mládežnícka hudobná kapela „Ameisen“, ktorá vystupovala taktiež ako samostatné hudobné teleso. Hudobné nástroje a zvuková technika mohli byť zakúpené vďaka príspevku našich rodákov. Pre zabezpečenie pokračovateľov tradičných tancov sa vytvára detská tanečná skupina „Wilde Buben“, ktorá si v programe na našich kultúrnych slávnostiach už vydobyla svoje pevné miesto a nechýba ani v reprezentácií celoštátnych spolkových stretnutí.

V oblasti sociálnej starostlivosti sa dostalo podpory vo forme vianočných balíkov dôchodcom a sociálne slabým osobám, sprostredkovaných našim spolkom cez nemecké fundácie. Neskôr ako peňažnú podporu od „Hilfsbund Rübezahl“ a v posledných rokoch od nemeckého Červeného kríža.

Pre rozvoj a podporu malých a stredných súkromných podnikateľov a mesta Medzev zabezpečovala Karpatonemecká asociácia cez Ministerstvo vnútra SRN bezúročné pôžičky na nákup produkčných strojov a prístrojov. V rámci tejto podpory sa realizovala už celá séria projektov uchádzačov, tak z radov remeselníkov, maloobchodných firiem, lekárov ako aj rôznych podnikateľov mesta Medzev a okolia. Vďaka tejto finančnej pomoci sa posilnila hospodárska situácia mesta a vytváraním nových pracovných miest prispela k zníženiu nezamestnanosti.

Pre potreby základnej školy boli Karpatonemeckým Landsmannschaftom  zo Stuttgartu dodané učebné pomôcky, knihy a kancelárske potreby.

Pozitívne sa vybavila žiadosť Farského úradu o podporu finančnými prostriedkami na obnovenie strechy nášho kostola u Ministerstva vnútra SRN prostredníctvom Hilfsbundu karpatonemeckých katolikov.

Prostredníctvom predsedu krajansnkého Karpatsko – Nemeckého spolku v Stuttgarte Oskara Marczyho sa vybavilo obdarovanie nášho mesta požiarnickým vozidlom od mesta Waldenbuch.

Knižnica nášho spolku v Dome stretávania, s bohatým výberom vedeckých, cestopisných, encyklopedických diel v nemeckom jazyku ako aj beletristických diel dvakrát do týždňa umožňuje výpožičku (plus 3 štúdie gramatiky nem. mantáckeho nárečia).

Odber nemeckého mesačníka „Karpatenblatt“ je možné si zabezpečiť predplácaním alebo priamym osobným odberom v Dome stretávania.

K bežným, už tradične sa opakujúcim akciám spolku patria oslavy narodenín, Fašiangová zábava, deň matiek, deň detí, púť na Štóskom vrchu, stretnutie údolia Bodvy, letný detský tábor, návšteva hrobu nášho medzevského básnika P. Gallusa, Mikulášsky večierok, oslava Vianoc ako aj usporiadanie výstav.

Súčasným predsedom regiónu Bodwatal KdV je pán Peter Sorger, predsdkyňa mienstnej organizácie v Medzeve je pani Mgr. Vilma Bröstlová. Členovia výboru sú: Mgr. Agnes Bröstlová, Gabriela Brstlová, Marianne Schmotzerová, Magdaléna Nižníková, Erika Gedeonová, Anna Bistiková, Klára Gášparová, Jana Ballaschová, Viktor Lacher, Valter Bistika.

Politické strany

Medzevčania sa politicky angažovali oddávna za svoju nezávislosť od Jasovského prepošstva, niekoľkokrát pre naplnenie svojich ambícii vystúpili aj so zbraňou v ruke. Zapojili sa aj do politiky nad rámec regiónu, keď podporili veľmi účinne Rakocziho stavovské povstanie za nezávislosť Uhorska. To sa tiež nezaobišlo bez vnútorných treníc v rámci mesta. Zapojili sa aj do politického vrenia v roku 1848 – 1849 a nevyhli sa ani móde 19. storočia, keď sa formovali moderné politické strany, ako ich poznáme doteraz.

V Československu medzivojnového obdobia bolo v Medzeve aktívnych viac politických strán. Predovšetkým to bola Demokratická strana, reprezentujúca časť občanov s pravicovými postojmi a hodnotovými názormi, Sociálnodemokratická strana zastrešujúca ľavicovo zmýšľajúcich ľudí a  KSČ. Tá sa neskôr vyprofilovala na stranu boľševického typu, čo malo za následok odliv členov (do Sociálnodemokratickej strany). Všetky tieto strany mali svojich prívržencov a sympatizantov, organizovali svoj politický život a až na niektoré radikálne postoje komunistov sa celkom dobre vedľa seba znášali.

Obrat prišiel v druhej polovici 30. rokov, keď nacionalistické ideológie úplne ovládli Európu. Vtedy sa usadili aj v Medzeve až 3 strany s týmto ideologickým „zameraním“: HSĽS, Nemecká strana  Maďarská strana. Každá z týchto strán mala aj u nás niekoľko príslušníkov, aj keď treba dodať, že masovú obľubu si táto forma politickej organizácie v Medzeve nikdy nezískala. Predsa to však výrazne prispelo k radikalizácii pomerov v Medzeve. Tento stav trval až do konca II. svetovej vojny.

Po roku 1945 pokračovala činnosť Demokratickej a Sociálnodemokratickej strany a výrazne silnela pozícia Komunistickej strany. Po roku 1948 bola hegemónia Komunistickej strany úplne jasná, dokonca zakotvená v ústave štátu. Až po roku 1989, keď už smeli existovať aj politické strany mimo Národného frontu sa aj v Medzeve formovali miestne zložky KDH, HZDS (tá medzičasom zanikla), SDKU a Smeru. Tradične zostala aj KSS.

Odbory

Od začiatku 20. storočia boli v Medzeve aktívne a silné Červené odbory. Tie sa po roku 1948 preorganizovali na ROH (Revolučné odborové hnutie), ktoré tu pôsobilo až do svojho zániku v roku 1990. Členmi ROH boli v tom čase povinne všetci pracujúci. Po roku 1990 sa mnohí členovia bývalého ROH (už dobrovoľne) preregistrovali do jednotlivých odborových zväzov a majú samozrejme svojich členov aj v Medzeve.

Ostatné organizácie

Kultúrne organizácie a spolky a športové organizácie sú spomenuté na inom mieste knihy. Kedysi aktívna miestna organizácia ČSČK už zanikla, tak isto zanikla aj miestna organizácia ZČSP (so zánikom Sovietskeho zväzu sa už nebolo s kým priateliť). ZPB (Zväz protifašistických bojovníkov) prirodzene zostarol a má už len niekoľko členov. Kedysi veľmi aktívny Slovenský zväz žien sa premenoval na Úniu žien Slovenska a pokračuje vo svojej činnosti.