, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky | Videa o Medzeve (aj pre nepočujúcich)

Harmonogram zasadnutí

16.01.2015 -Materiály
28.01.2015 -Porada
05.02.2015 – Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Dotazy, pripomienky a podnety obyvateľov
4. Kontrola uznesení
5. Zásady činnosti komisií mestského zastupiteľstva
6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za II polrok 2014
7. Schválenie územného plánu mesta
8. Schválenie vypracovania štúdie na riešenie parkovania v meste
Rôzne
Záver

27.02.2015 – Materiály
11.03.2015 – Porada
19.03.2015 – Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Dotazy, pripomienky a podnety obyvateľov
4. Kontrola uznesení
5. Informácia o práci ZPOZ
Správa činnosti MsPol. Za rok 2014
6. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Medzev za rok 2014
6. Správa o plnení rozpočtu a o stave pohľadávok
Rôzne
Záver

24.04.2015 – Materiály
06.05.2015 – Porada *
14.05.2015 – Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Dotazy, pripomienky a podnety obyvateľov
4. Kontrola uznesení
5. Záverečný účet za rok 2014
6. Informácia o práci MsKS
7. Informácia o práci MsPS
8. Správa o plnení rozpočtu a o stave pohľadávok
Rôzne
Záver

05.06.2015 – Materiály
17.06.2015 – Porada
25.06.2015 – Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Dotazy, pripomienky a podnety obyvateľov
4. Kontrola uznesení
5. Plán kontrol na II polrok 2015
6. Správa hlavného kontrolóra o činnosti za I. Polrok 2015
7. Správa o plnení rozpočtu a o stave pohľadávok
Rôzne
Záver

28.08.2015 – Materiály
09.09.2015 – Porada
17.09.2015 – Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Dotazy, pripomienky a podnety obyvateľov
4. Kontrola uznesení
5. Správa o činnosti MsPol. Za I. Polrok 2015
6. Prehľad čerpania rozpočtu za I. Polrok 2015 a o stave pohľadávok
7. Príprava rozpočtu na rok 2016
Rôzne
Záver

30.10.2015 – Materiály
11.11.2015 – Porada
19.11.2015 – Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Dotazy, pripomienky a podnety obyvateľov
4. Kontrola uznesení
5. Prerokovanie rozpočtu na rok 2016
6. Správa o plnení rozpočtu a o stave pohľadávok
7. VZN
Rôzne
Záver