, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky | Videa o Medzeve (aj pre nepočujúcich)

MsKS

Mestské kultúrne stredisko Medzev ponúka zrekonštruované priestory kuchynky a jedálne
Mestské kultúrne stredisko mesta Medzev Vás pozýva do zrekonštruovaných priestorov kuchynky, ktorá je vybavená modernou technológiou, bielym a čiernym riadom a všetkým potrebným pre prípravu teplých a studených jedál. Kuchynka bude k dispozícii právnickým a fyzickým osobám, ktoré vlastnia živnostenské oprávnenie o podnikaní v oblasti prípravy a spracovania potravín.
Jedáleň je zariadená novou jedálenskou súpravou s kapacitou 4O miest, je vhodná na menšie akcie, ako rodinné oslavy, kary a pod. Na väčšie akcie slúži sála / s kapacitou 200 miest/, ktorá tiež prešla úpravami , je vynovená a skrášlená, môže slúžiť nielen na schôdze, ale aj tanečné zábavy a svadby, alebo väčšie rodinné oslavy či schôdze.Poplatky za prepožičavanie priestorov sály, kuchynky a jedálne MsKS Medzev1. prenájom sály pre súkromne osoby za účelom

- svadba 100,00 €
- kar 20,00 €
- rodinné oslavy 40,00 EUR

(plus poplatky za prepožičanie obrusov podľa aktuálneho cenníka čistiarne – okolo 40 €)

2. prenájom sály pre právnické osoby za účelom

- zábava 140,00 €
- predajné akcie 20,00 €/hod
- iné kultúrne akcie 20,00 €/akcia
- iné kultúrne akcie 10 €/akcia pri vykonaní minimálne 3 predstavení

(plus poplatky za prepožičanie obrusov podľa aktuálneho cenníka čistiarne – okolo 30 €)

3.prenájom jedálne pre súkromné osoby za účelom

- kar 10,00 €
- rodinné oslavy 20,00 €

(plus poplatky za prepožičanie obrusov podľa aktuálneho cenníka čistiarne – okolo 20 €)

4.prenájom kuchynky so zapožičaním bieleho alebo čierneho riadu pri príležitosti

- svadba 90,00 EUR
- zábava 90,00 EUR
- kar, rodinné oslavy 40,00 € pri prenájme sály
- kar, rodinné oslavy 30,00 € pri prenájme jedálne

Nájomca je povinný pri uzatvorení dohody o prenájme priestorov na svadby a zábavy zložiť finančnú zábezpeku do pokladne MsKS vo výške 300 € a v prípade karov a rodinných osláv vo výške 100 EUR. Táto finančná záloha bude pri odovzdaní priestorov prenajímateľovi vrátená, prípadne znížená o prípadne úhrady poškodeného zariadenia.

Bližšie informácie o podmienkach prenajímania na tel.č.: Ing.Jaroslav Stehlík, 055 466 3364 (Mestská knižnica), 0918 878 511

kniznicau