, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky | Videa o Medzeve (aj pre nepočujúcich)

Dane a Správne poplatky

Sadzobník poplatkov za služby poskytované mestom Medzev

Mestský úrad Medzev, Štóska 6 , 044 25 Medzev
Ponúka tieto služby :

  • Sobáš mimo obradnej siene …… 100 €
  • Hlásenie v mestskom rozhlase ….. 3 €

Kancelárske služby :

  • Kopírovanie ………. 0,10 € 1 strana
  • Skenovanie ……….. 0,10 € 1 strana
  • Tlač …………….. 0,10 € 1 strana
  • Email ……………. 0,10 € 1 strana

Sadzobník poplatkov bol schválený na základe § 4 ods. 3 pásm. F, g, i zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mestským zastupiteľstvom mesta Medzev dňa 14. 5. 2015 uznesením č. 50/2015. Sadzobník nadobúda účinnosť dňa 1. 6. 2015.