, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky | Videa o Medzeve (aj pre nepočujúcich)

Železnica

Slovenská železná cesta

Všeobecné informácie

Slovenská železná cesta jedna z ciest kultúrneho dedičstva Európy Slovenská železná cesta je kultúrna cesta spájajúca miesta bývalej ťažby železných rúd, výroby a spracovania železa a ďalších kovov.
Na území dnešného Slovenska predstavovalo baníctvo a hutníctvo významné odvetvie, ktoré znamenalo ekonomický prínos pre štátne formy na tomto území.
Jeho technická a technologická úroveň bola vysoká, často boli majstrovstvo ľudí, napr. zvonolejárov, technológie a výrobné zariadenia na špici v európskom i celosvetovom meradle.
Spomeňme iba tzv. slovenské pece, vysokú pec na drevené uhlie, na koks, použitie pušného prachu pri ťažení rúd v baníctve, hámorníctvo atď.
K takýmto významným miestam treba spomenúť Košice a okolie (Košické hámre), Medzev, Jasov, Štós, Smolník, Prakovce, Gelnica, Rožňava, Betliar, Nižná Slaná, Vlachovo, Dobšiná, Stratená, Tisovec, Sirk – Červeňany, Štítnik, Pohorelá, Podbrezová, Ľubietová, Banská Štiavnica, Kremnica atď.

Spolu s baníctvom a hutníctvom sa rozvíjala aj kultúra, tradície.

K významným pamiatkam, ktoré môže návštevník vidieť v Košiciach patrí v Dóme Sv. Alžbety tzv. železný oltár, či oltár železného svätého kríža. Oltár zhotovil košický umelecký kováč a zvonolejár Vojtech Buchner na návrh Ľ. Konrádyho, premonštrátskeho plebána na pamiatku obetiam I. svetovej vojny a bol vysvätený 1.mája 1931 biskupom Jozefom Čárskym.
Na dvoch koncoch oltára na spodku sú dve bronzové plakety, na jednej je na pozadí pápežského znaku obraz Ľ.Konrádyho, na druhej obraz V.Buchnera a erb mesta Košice.

Ďalším významným miestom je Slovenské technické múzeum v Košiciach, kde sú expozície modelov hámrov, maketa bývalých Východoslovenských železiarní (teraz U.S.Steel s.r.o.), diela umeleckých kováčov, renesančné dvere – odliatok na motívy Vergília a ďalšími.

Slovenská železná cesta v Slovenskom krase

Jasov- Kláštor a kostol jasovského konventu premonštrátskeho rádu, neskorobaroková stavba (1750 – 1766 s francúzskou záhradou a kláštornou knižnicou. Jasovské prepošstvo podnikalo v železiarstve, v r. 1780 tu postavili vysokú pec, ktorá bola v prevádzke do r. 1870.
Patrilo k nej aj niekoľko hámrov v Medzeve a priľahlých oblastiach.
Nachádza sa tu chránená lokalita z doby halštatskej – 600 rokov pred n.l. (pred jaskyňou objavená jama s ohniskom a polospracovaným kusom železa tzv. lupou hmotnosti 2 kg. Jaskyňa Fajka zaradená medzi prírodné pamiatky UNESCO.

Medzev – 600 ročná tradícia hámorníctva.
V r. 1893 bolo v Nižnom Medzeve v prevádzke 109 hámrov so 198 ohniskami.
Dnes je možné návštíviť Hámor slovenského Technického múzea na Štóskej ulici, pôvodne  dvojohniskový, jednokladivový hámor, Brostlov hámor v Zlatej doline, hámor v Šugovskej doline a a maketa hámra v Múzeu kinematografie rodiny Schusterovej.

Rožňava – Od r. 1320 mesto rozhodnutím Karola Róberta.
Typické banícke mesto, v minulosti ťažba železa, medi, zlata, striebra.
Banícke múzeum s exponátmi baníckych prác a regionálneho charakteru.
Kostol Nanebevzatia P. Márie. – okenná maľba Metercia – P.Mária s Ježiškom zasadená do prostredia s výjavmi z baníckej a hutníckej práce.

Betliar – baníctvo a hutníctvo zlata a medi.
V r. 1791 postavená vysoká pec na výrobu železa, v r. 1845 – 47 prvá valcovňa na parný pohon v Uhorsku.
V r. 1879 betliarsku železiareň odkúpil Emanuel Andrássy.
Vysoké pece ukončili výrobu v r. 1903.

Štítnik- baníctvo a spracovanie železa tu zamestnávalo obyvateľov od 12. stor., ako to dosvedčuje názov mestečka, zmienka o hámri z r. 1243, písomný dokument z r. 1344, ktorý prvýkrát spomína hámor v Štítniku.
V r. 1804 – 05 bolo tu 10 slovenských pecí a 10 hámrov.
Akciová spoločnosť Štítnická konkordia založená r. 1833, mala v Štítnickej doline vysokú pec, skujňovacie vyhne a hámor.
Surové železo sa predávalo hlavne do podniku Ganz v Budapešti.
Národná kultúrna pamiatka – evanjelický kostol so stredovekými nástennými maľbami, gotická bronzová krstiteľnica, kalichy a bohoslužobné nádoby z 15 – 17 stor.

Členom združenia Slovenská železná cesta SŽC je aj Ústav geoturizmu Fakulty BERG TU Košice a jeho cestovná kancelária TUKE TRAVEL.

Táto cestovná kancelária organizuje cestovný ruch po trasách SŽC.

Slovenská železná cesta je súčasťou Stredoeuropskej železnej cesty (Mitteleuropäische Eisenstrasse MEES) – jednej z kultúrnych ciest registrovaných Europským inštitútom pre kultúrne cesty so sídlom v Luxemburgu, čo je orgán Rady Európy.

Adresa: Košice, Hlavná 88
Tel.: 055 72 606 24, 055 62 240 35
Email: kunhalmi@hotmail.com

Zdroj informácií: Ing. Gabriel Kunhalmi