, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky | Videa o Medzeve (aj pre nepočujúcich)

Morový stĺp

Morový stĺp Panny Márie Immaculaty

Barokový morový stĺp Panny Márie Immaculaty sa nachádza v centrálnej časti Mariánskeho námestia. Pravdepodobne  bol postavený na pamiatku zažehnania morových epidémií. Boli 4,  posledná v roku 1715. Existenciu morového stĺpa potvrdzujú listiny z roku 1771. V historických listinách z rolu 1734, obsahujúcich údaje o prestavbe rímsko-katolíckeho kostola Narodenia Panny Márie po vyhorení dreveného kostolíka, nie sú uvedené žiadne údaje, ktoré by potvrdzovali existenciu Morového stĺpa alebo plastiky situovanej na námestí. S najväčšou pravdepodobnosťou možno predpokladať, že toto sochársko-architektonické dielo vzniklo v rozpätí rokov 1735 – 1771.

Renovácia Morového stĺpu a jeho figurálnej výzdoby z roku 1907 je zaznamenaná v nápise na čelnej strane podstavca stĺpa.[1]

Morový stĺp tvorí architektonický prvok zložený zo stĺpu kruhového prierezu ukončeného na vrchole jednoduchým oblým prstencom, s hladkým driekom, osadeného na hlavicu podstavca. Podstavec je ukončený šesťhrannou základňou s dvoma schodiskovými stupňami a figurálnou výzdobou súsošia. V strednej časti podstavca je vytesaný latinský nápis s dátumom renovácie.

Na vrchole stĺpa je na korintskej štvorbokej hlavici umiestnená socha Panny Márie Immaculaty, obrátenou na severozápad a na každej strane trojbokého podstavca je  štvorcová plocha a na ktorej je na východnej strane umiestnená socha sv. Rochusa, na severozápade socha sv. Floriána a na juhozápade socha sv. Jána Nepomuckého. Celková výška stĺpa je 7,10 m.[2]

V roku 1907 bola vykonaná renovácia podstavca stĺpa a schodiskovej bázy. Figurálna kompozícia zostala zachovaná, do podstavca bola osadená kamenná platňa s vytesaným textom. Text je v nasledujúcom znení:

JUSTICIA AC PIETAS

ICONUM HANC ISTAM

UTERI VERGINAE USQUE

LABE ORIGINALI

CONCEPTAE UT POPULIS

SIT CARITAS PAR

UBERTAS IPSA APUD

FILIUM INTERPELLANTE

RENOV 1907

Morový stĺp bol v roku 1967 zapísaný do štátneho zoznamu pamiatkového fondu Slovenskej republiky.

Vlastník kultúrnej pamiatky Mesto Medzev podalo dňa 22. novembra 2007 žiadosť na rekonštrukciu Mariánskeho morového stĺpu. Na základe schválenia tejto žiadosti bola vykonaná celková rekonštrukcia Morového stĺpu Panny Márie Immaculaty, ktorá bola ukončená koncom roka 2008 a 11. januára 2009 po svätej omši bol tento Morový stĺp požehnaný košickým arcibiskupom, metropolitom J.E. Mons. Alojzom Tkáčom.[1]    FIRMA VILLARD: Reštaurátorskývýskuma návrhnareštaurovanie. 2007, s. 4 – 6.

[2]    FIRMA VILLARD: Reštaurátorskývýskuma návrhnareštaurovanie. 2007, s. 6.