, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky | Videa o Medzeve (aj pre nepočujúcich)

Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej

Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej

Ucelená kolekcia kinematografickej techniky , etnografická zbierka a dokumenty hámorníckej výroby. 

   Otvorené:
utorok – sobota 10.00 – 15.00 hod.
Záujem organizovaných skupín (10 a viac návštevníkov) o prehliadku
je nutné ohlásiť vopred .

Kontakt: 
Štóska 16, 044 25 Medzev
0918 965 701

Vstupné: 
dospelí 1,50 €, zľavnené 1,00 €

Fotografickú a kinematografickú techniku môžeme pokladať za jeden z najväčších objavov  ľudstva, kde jej vynálezy prenikli do všetkých oblastí  ľudskej činnosti. Postupne sa stala každodennou a neodmysliteľnou súčasťou nášho života až natoľko, že nám takmer zovšednela. Význam fotografie v celej šírke si uvedomuje len málokto z nás.  Rudolf Schuster- od mladosti nadšený fotograf  a vyznávač  filmovacej techniky –  zbieral, zhromažďoval  kinematografickú, fotografickú techniku a pohrával sa z myšlienkou zriadenia múzea.

   Ako 57-ročný (veľvyslanec Českej a Slovenskej federatívnej republiky) p. R. Schuster absolvoval prvú expedíciu po vnútrozemí Brazílie. Vytvorený dokumentárny film premietol svojmu 92- ročnému otcovi, ktorý bol natoľko dojatý, že sa rozhodol zriadiť v rodnom dome v Medzeve súkromné múzeum. Základnú myšlienku tvorilo putovanie medzevských cestovateľov po vnútrozemí Brazílie s kamerou J. Benedika (1927 – 1928). Týmto činom chcel vzdať  hold prvej  slovenskej amatérskej filmárskej expedícii. Členmi tejto expedície boli : Alojz Schuster, Ján Benedik, Michal Benedik.Úpravou  domu na múzeum , v ktorom bola expozícia po prvýkrát  inštalovaná je venovaná kinematografickej technike.  Následne v spolupráci s pracovníkmi Slovenského technického múzea (Ing Klíma, Ing Hetmánek, J. Retter) bola reinštalovaná celá expozícia kinematografickej a fotografickej  techniky.  Dňa 20. októbra 2007 o 11. hod. v Medzeve za účasti pána Rudolfa Schustera , bývalého prezidenta SR a členov jeho rodiny sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie MÚZEAKINEMATOGRAFIERODINYSCHUSTEROVEJ  Slovenskému technickému múzeu. Súčasťou aktu bolo oficiálne podpísanie zmluvy o darovaní múzea do správy STM. Udalosti sa zúčastnili vzácni  hostia, predseda národnej rady SR Pavol Paška, za Ministerstvo kultúry SR generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva  pán Jozef Lenhart, zástupcovia VÚC a početní novinári.

Ako už názov napovedá múzeum sa orientuje predovšetkým na kinematografickú techniku, ale sú tu bohato  zastúpené aj iné formy zobrazovacej techniky. Zbierkové predmety ,ktoré tvoria základ expozície získal Rudolf Schuster vlastným zberom , darom alebo kúpou. Nechýbajú tu exponáty (dary) od prezidentov mnohých štátov : Johannesa Raua, Václava Havla, Alexandra Kwaśnewského, Leonida Kučmu, Thomasa Klestila, švédského kráľa Carla XVI Gustava, monadského princa Alberta a ďalších vzácnych hostí. Celá expozícia je rozdelená do niekoľkých častí:  filmovaciekamery (118 ks. zbierkových predmetov),filmovéprojektory (108 ks. zbierkových predmetov), fotograficképrístroje( 125 ks. zbierkových predmetov), kováčstvoa hámorníctvo (65 ks. zbierkových predmetov), rôzne zbierkové predmety ( 164 ks.).

Akvizícia predstavuje celoživotné zberateľské úsilie, obsahuje vzácne exponáty, ktoré dokumentujú priekopníctvo dokumentárneho filmu na Slovensku. Ide o vzácnu kolekciufilmovacíchkamier, drevených na 35mm film  zo začiatku storočia , snímacie kamery z 30. rokov , kamery rôznych formátov na 8mm, 16mm film od amatérskych až po profesionálne ako aj farebné televízne kamery.  Zastúpené sú tu renomované značky Pathé, Ernemann, Ertel-Werke, Bagley, Prestwisch, Wiliamson, Eumig a mnohé  iné.

Filmovéprojektory z tohto ale aj neskoršieho obdobia (od roku 1900), stereoskopy, lampové skrine, laterna magica. Sú to ojedinelé historicky vzácne exponáty ručne ovládané presvetlené petrolejovými lampami. Nachádzajú sa tu cenné značky Unger & Hoffman, Edision Home Kinetoscope, Keystone, Zeiss, Eumig z obdobia rokov 1930-1940, ďalej diaprojektory, pomôcky pre filmárov.

Vzácne sú aj fotograficképrístroje všetkých základných konštrukčných typov od jednoduchých boxov cez jednooké a dvojoké zrkadlovky až po profesionálne  donedávna používané fotografické prístroje. Zaujímavé  sú najmä fotografické prístroje od roku  1890. Zastúpenie tu majú výrobcovia ako napr. Voigtländer, Goldwein, Estman Kodak, Yaschika, Keystone, Ernemann, Agfa a iné.

V rozľahlom exteriéri  múzea vyrástol kompletnývodnýhámor s uzavretým kolobehom vody, kováčska vyhňa s dúchadlom, hámorníckymi kladivami a kováčskym náradím. Hámornícku tradíciu v lokalite Šugovskej doliny a Medzeva reprezentujú kované  poľnohospodárske nástroje ako sú: lopaty, motyky a iné dobové predmety, ktoré  sú neodmysliteľne späté so životom  ľudí v Medzeve, najmä hámorníkov.  Nachádza sa tu množstvo suvenírov  z brazílskychexpedíciíPostopáchmôjhootca“, ktoré podnikol R. Schuster v rokoch 1991 a 2001. V zadnej časti záhrady sú umiestnené kolesá vodných hámrov, brúsne kamene, buchary a iné časti vodných hámrov. Sú to tzv. pamätníkyzašlýchčias. Múzeum sa svojou bohatosťou a  rôznorodosťou  historických zbierok zaradilo medzi ojedinelé múzeá na Slovensku. Po následnej inventarizácii a dokumentácii exponátov, ktoré prešli do zbierkového fondu Slovenského technického múzea, bolo MúzeumkinematografierodinySchusterovejsprístupnené verejnosti  1. novembra 2007 s celoročnou prevádzkou.

 

Autor: Ing. Marián Majerník

Foto: Bartolomej Cisár