, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky | Videa o Medzeve (aj pre nepočujúcich)

Hvezdáreň

Hvezdáreň v Medzeve je jedinou inštitúciou svojho druhu v okrese Košice – okolie. Od mája 2010 pracovníci Hvezdárne zintenzívnili činnosť na úseku práce s deťmi a mládežou, čo sa prejavilo zvýšenou návštevnosťou. Hlavné podujatia, ktoré majú tradíciu sú: Dni astronómie, vedomostné súťaže – Čo vieš o hviezdach, umelecké súťaže – Vesmír očami detí, verejné pozorovania oblohy pri príležitosti Dní okolitých obcí a mesta Medzev, veľmi obľúbené sú denné letné detské tábory.  Spolupracuje aj s Karpatsko – nemeckým spolkom na Slovensku, ktorý tiež usporadúva každoročne nemecký denný letný tábor a zvyčajne deti 1x  navštívia aj Hvezdáreň. Hvezdáreň spolupracuje so všetkými podobným inštitúciami na Slovensku. Spolupracuje prostredníctvom svojich zamestnancov na všetkých akciách, ktoré usporadúva Kultúrne centrum, svoje priestory poskytuje na rôzne prednášky, koncerty / prednášková miestnosť má výbornú akustiku. Pomáha k zážitkovému vyučovaniu fyziky a iných prírodovedných predmetov buď priamo vo svojich priestoroch, alebo na školách vysielaním svojich zamestnancov do škôl v celom okrese. Úzko spolupracuje s Košickým samosprávnym krajom v rámci stratégie kultúr.

Všetky aktivity, či pripravované akcie je možné zistiť na www.kcubar.sk. Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria  robí celoročne veľmi pestré kultúrno-spoločenské akcie v okrese Košice –okolie, informácie o nich sú v časom predstihu na webstránke Kultúrneho centra. Pozorovania, prednášky, prezentácie priamo vo Hvezdárni alebo na požiadanie aj mimo Hvezdárne je možné realizovať len po predchádzajúcom dohovore. Najlepšie je dohodnúť sa telefonicky, alebo mailom. Priestory Hvezdárne môžeme poskytnúť na školenia, koncerty, vystúpenia, výstavy a podobne.

Bližšie informácie získate na: 055/671 45 78, 0917 529 347, 055/466 36 75,

www.kcubar.sk