, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky | Videa o Medzeve (aj pre nepočujúcich)

Partnerské vzťahy

Partnerské mestá

Rátka

Rátka je obec s približne 1000 obyvateľmi v oblasti Borosd –  Abaúj -  Zemplén, na okraji tokajskej vinárskej oblasti. Leží v údolí potoka Szerencs na úpätí pahorkatiny rovnakého mena. Obec má charakter poľnohospodárskej usadlosti s prevahou pestovania vína a chovu hospodárskych zvierat. Priemysel sa do obce dostal až po roku 1980.

Rátka bola založená  v 13. storočí ako súčasť panstva Aba. Neskôr sa majitelia panstva striedali, medzi nimi bol aj knieža František Rakoczi II. V 18. storočí bolaRátka nanovo osídlená nemeckými osídlencami z Baben – Würtenbergu. Dodnes žije v Rátke početná nemecká menšina udržujúca staré tradície a jazyk. Medzevská miestna organizácia Karpatskonemeckého spolku udržuje s Rátkou bohaté kultúrne kontakty.

Holice

Mesto Holice je prirodzeným centrom východnej často okresu Pardubice. Leží pri hlavnej ceste medzi Hradcom Králové a Svitavami. Mestom tiež prechádza cesta z Pardubíc do Rychnova nad Kněžnou. Ma stred mesta s rozľahlým námestím nadväzuje časť Staré Holice, okolie návršia je osídlené štvrťami  Koudelka, Kamenec a Podlesí, západným smerom pokračuje Podhráz a južne trochu vzdialenejšie Rovensko.

V sedemtisícovom meste s priemyselno – poľnohospodárskym charakterom má sídlo Mestský úrad, finančný, pracovný a sociálny úrad, poliklinika s pohotovostnou službou, poštový úrad, policajná a hasičská stanica. Potrebnú úroveň doplňuje sieť obchodov, drobných živností, rozmanitých služieb, reštauračných a ubytovacích zariadení, väčších firiem, peňažných ústavov, školských, kultúrnych a telovýchovných inštitúcií. Je to železničná stanica spájajúca Holice s hlavnými železničnými traťami, autobusové linky vedú do blízkeho okolia a diaľkové spoje smerujú do mnohých miest Českej republiky.

Prvá zmienka o Holiciach je z roku 1336 ako o súčasti Chvojnovského panstva, patriace Jánovi Luxemburskému. V pätnástom storočí sa už hovorí o mestečku, ku ktorému nevyhnutne patrí radnica. Prvé dve budovy ľahli popolom, kamenná budova radnice bola dostavaná v roku 1824. Svojim charakteristickým vzhľadom sa na viac ako jedno storočie stala dominantou rozľahlého námestia. Bola zničená v májových dňoch roku 1945. Námestie nesúce meno T. G. Masaryka tvorí inštitucionálne a obchodné centrum mesta.

K Holiciam patrí neoddelitelne ich rodák Emil Holub, lekár, cestovateľ a objaviteľ. Jeho cesty po Afrike a objavy z neho spravili svetoznámu osobnosť.

Prochot

Obec Prochot je podhorská obec ležiaca na východných svahoch pohoria Vtáčnik, v západnej časti okresu Žiar nad Hronom v Banskobystrickom kraji.

Je to obec bez hmotných bohatstiev, ale plná prírodných krás, ktorej najväčším bohatstvom a potenciálom vždy boli, sú a budú jej obyvatelia. Ľudia s bohatými skúsenosťami, morálkou, tvorivosťou, zocelení prácou a životnou múdrosťou, ktorá ich naučila pohostinnosti a úprimnosti.

O geografickom položení obce Prochot najvýstižnejšie hovorí príslovie: Z Prochota sa musí aj žobrák vrátiť. Obec totiž leží v doline uzavretej z troch strán vencom pohoria Vtáčnik. Najbližšie položená obec od Prochota je Horná Ždaňa vzdialená 6 km. Od Hornej Ždane na severovýchod leží obec Horná Trnávka a ešte severnejšie Prestavlky. Ďalšia obec, východne od Prochota, je Lovčica-   -Trubín. Od západu je susedom obec Kľak. Na severozápade hraničí Prochot s Nitrianskym krajom a okresom Prievidza. Hranice obce v tejto oblasti sú teda zároveň hranicami okresu a kraja.

Klimaticky sa oblasť Vtáčnika vyznačuje chladnou a studenou zimou. Priemerná ročná teplota je okolo 8 °C. Výškovo sa obec Prochot nachádza vo výške 497 m n. m. Rozloha katastra obce je 1851 ha. Partnerstvo sa zrodilo na počesť štyroch padlých partizánov (troch z Medzeva a jedného zo Štósu) počas bojov SNP v októbri 1944.

Miroslav

Mesto Miroslav leží medzi Brnom a Znojmom približne 50 km severovýchodne od Znojma. Počtom 3000 obyvateľov sa radí medzi malé mestá. Z geologického hľadiska sa nachádza na rozhraní Karpát a Českého masívu. Markův kopec s nadmorskou výškou 300 m je najvyšším bodom katastra. Klimaticky patrí Miroslav do suchej a teplej oblasti s miernou zimou.

Mesto je písomne doložené od roku 1222, keď český kráľ Přemysl Otakar I. venoval tunajší vínny desiatok rajhardským benediktínom. Podľa povesti, zapísanej v miestnej farskej kronike (stratenej počas 2. sv. vojny), tu bola niekedy okolo roku 912 vybudovaná dcérou českého vojvodu, kňažnou Miroslavou, vodná pevnosť, ktorá bola v 16. storočí prestavaná na zámok. Dnešná Miroslav vznikla spojením troch pôvodne samostatných osád, spomínaných od 14. storočia: Mittendorffu, Českej Vsi a Václavova. V rokoch 1497 až 1569 patrilo panstvo pánom z Mírova. Zikmund Valecký si u kráľa vymohol v roku 1533 povýšenie Miroslavi na mestečko. Súčasne s povýšením jej Ferdinand I. pridelil pečať a mestský znak.

Novodobý vývoj mesta čiastočne ovplyvnil odpor Miroslavi proti výstavbe železnice v jej susedstve. Preto bola v roku 1869 železničná stanica zriadená 5 km od obce. Na mesto bola Miroslav povýšená v roku 1965.

Z kultúrnych pamiatok je možné spomenúť goticko-renesančný zámok s parkom, barokový Kostol sv. Petra a Pavla, barokovú sýpku, desiatkovú pivnicu, klasicistický evanjelický kostol a 500 rokov starý židovský cintorín.

Castel Giorgio

Castel Giorgio je obec v provincii Terni v regióne Umbria, ktorá sa nachádza asi 60 km juhozápadne od Perugie, severozápadne od Terni na vysočine Alfine, s výhľadom na jazero Bolsena.

V oblasti Castel Giorgio boli v roku 1993 nájdené pozostatky pravekého osídlenia, ktoré patrí do civilizácie Villanovan. Nechýba etruské nálezisko (3. až 2. storočia pred n. l) a zvyšky rímskych víl a ciest.

Mesto bolo založené v roku 1477 ako hrad a sídlo biskupa Orvieta, Giorgia della Rovere. Po niekoľkých premenách bol palác v 1610 – 1620 obnovený kardinálom Giacomom Sennesiom,  keď sa zmenil na letovisko pre prelátov Orvieta.

Združenia

Charta

Charta bola založená v roku 1989 v Cisse vo Francúzsku, kde sa 12 vidieckych sídel v rámci Európskej únie dohodlo o budúcej spolupráci. V roku 1995 bola Európska únia rozšírená o 3 nové členské krajiny a v roku 2004 o 10 nových krajín. Bolo rozhodnuté, že všeobecne Charta bude kopírovať rozšírenie EÚ a tak sa vyvinulo jedinečné partnerstvo medzi 25 obcami z jednotlivých krajín. Ciele: Podpisom charty obce potvrdzujú zásadu jednoty a spolupráce vo všetkých oblastiach s výnimkou politiky, filozofie a náboženstva. V záujme zachovania ducha Charty, je každá obec, ktorá nie je schopná pokračovať v Charte, povinná získať náhradné komunitu vo svojej krajine. Charta vyzýva členské obce k spolupráci pri výmene informácií v oblasti sociálnych a kultúrnych aktivít, v podpore ekonomicky a záležitostiach, ktoré sa týkajú ich občanov. V súlade s oficiálnym rozšírenia EÚ Charta pozýva nových členov do svojho kruhu. Členovia sú povinní informovať a zapojiť svojich občanov do obsahu a myšlienky Charty a možností spolupráce. Členovia Charty sa dohodli,že a budú schádzať najmenej raz za rok. Miesto výročného zasadnutia sa bude meniť medzi obcami tak, aby každá obec mala možnosť byť organizátorom tejto udalosti. Ako prvé sa konalo stretnutie Charty v Cisse vo Francúzsku. Tam sa dohodlo, že sídlom združenia bude Cisse, a rozhodnutím všetkých členov je možné  v prípade potreby toto sídlo zmeniť. Predsedníctvo sa skladá z predsedu a podpredsedov, ktorí budú zvolení v priebehu výročného zasadnutia. Od roku 1989 boli sa ciele Charty plnili rôznymi spôsobmi na základe bilaterálnych aktivít medzi jednotlivcami, menšími, či väčšími skupinami. Konali sa výmenné stretnutia žiakov, športovcov, hudobníkov, kultúrnych skupín a rodín z členských obcí Charty.

Región

Regionálne združenie miest obcí Rudohorie je dobrovoľným, nezávislým a nepolitickým združením 16 obcí mikroregiónu Rudohorie, ktoré aktívne presadzujú zásady regionálnej politiky v rámci celého regiónu. Toto združenie je Právnickou osobou, vzniknutou na základe zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov dňa.2.novembra 1995. Založené bolo na dobu neurčitú. Sídlom RZMO bolo mesto Medzev, neskôr sa sídlo presunulo do obce Poproč.

Orgánmi RZMO Rudohorie sú: zhromaždenie združenia, predsedníctvo združenia a dozorná rada združenia.

Stanovy RZMO Rudohorie podrobne upravujú predmet činnosti a ciele združenia, členstvo v združení, práva a povinnosti členov združenia, orgány združenia a ich zloženie, hospodárenie s majetkom ako aj formy zániku združenia.

Charakteristické pre obce patriace do tohto združenia je, že boli pôvodne osídľované prevažne remeselníkmi, baníkmi, hutníkmi i poľnohospodármi z nemeckých krajov. Títo prví osadníci položili základ hámorníctva, ktoré bolo vo vtedajšej dobe známe aj za hranicami Rakúsko – Uhorska. V Šugovskej doline pracovalo v minulosti množstvo vodných kováčskych hámrov, z nich jeden je po rekonštrukcii funkčný až do dnes a slúži muzeálnym účelom.

Región má v súčasnosti prevažne poľnohospodársky charakter. Okrem toho plní aj funkciu rekreačne relaxačného zázemia pre krajské mesto Košice. Zaujímavými v tejto oblasti sú predovšetkým obce Bukovec, Jasov, Štós a Zlatá Idka. Celý región je bohatý na prírodné krásy, kultúrno-historické pamiatky a ľudové tradície. Medzi najhodnotnejšie pamiatky patrí Kláštorný komplex Premonštrátov z 12. storočia v Jasove. V Jasove sa nachádza aj jedna z najkrajších jaskýň na Slovensku, ktorá je Národnou prírodnou pamiatkou zapísanou aj v zozname UNESCO. Na severe regiónu dominuje okolitej krajine Kojšovská hoľa s obľúbeným lyžiarskym strediskom. Veľmi dobré podmienky na kúpanie, rekreáciu a oddych má rekreačná vodná nádrž Bukovec. Vyhľadávaným miestom pre liečbu chronických ochorení dýchacích ciest a pľúc sú prírodné liečebné kúpele Štós, ktoré svojimi jedinečnými klimatickými podmienkami vynikajú nielen v rámci Slovenska, ale i EU. Región plní pre Krajské mesto Košice zároveň aj funkciu zásobárne pitnej vody, a to prostredníctvom vodárenskej nádrže Bukovec a mesta Medzev a cez priame odbery z potokov – Čierna Moldava, Zlatná, Pivering a Porča.

Kontaktné údaje

Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie

Školská 2, 044 24 Poproč tel.:  00421/554668170, fax.:  00421/554668169,

info@rudohorie.sk www.rudohorie.sk

SBC

informácie budu doplnené

UMS

ums logoÚnia miest Slovenska (ÚMS) bola založená z iniciatívy Klubu primátorov miest SR v roku 1994. Ustanovujúci snem sa konal 29. 4. 1994 v Košiciach za prítomnosti 12 zakladajúcich členov a rovnakého počtu pozorovateľov. Postupne sa počet členov rozšíril na terajších 62. Hlavné ciele: Únia miest Slovenska a spolupracujúce subjekty presadzujú: – komplexnú a systémovú reformu verejnej správy, ktorej hlavnými znakmi by mali byť: efektivita, decentralizácia právomocí na princípe subsidiarity a demokratický charakter posilnením samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni

  • maximálnu hospodársku a finančnú nezávislosť samosprávy
  • vzájomnú spoluprácu miest pri riešení spoločných problémov a spoluprácu s obcami vo svojom prirodzenom spádovom (nodálnom) území s plnou zodpovednosťou za rozvoj regiónu
  • obnovu a ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva na princípe trvalej udržateľnosti.

Medzev sa stal členom ÚMS v roku 2004. Že toto členstvo nie je len formálne, ale sa že mesto aktívne podieľa na aktivitách UMS dokazuje naše zapojenie do Benchmarkingu miest, do programu Cities a aj skutočnosť, že primátorka mesta, JUDr. Valéria Flachbartová je členkou kontrolnej komisie UMS. Súčasne je primátorka mesta aj aktívnou členkou Klubu primátorov miest SR.

ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vzniklo na obhajobu spoločných záujmov všetkých združených sídiel, čo zároveň znamená, že jeho úlohou nie je vstupovať do riešenia individuálnych problémov jednotlivých členských miest a obcí. Všetky aktivity od roku 1990, smerujú k reforme verejnej správy, k financovaniu obcí a miest, k prijatiu nových alebo zachovaniu existujúcich kľúčových zákonov o územnej samospráve v podstatne nezmenenej podobe a k zachovaniu súčasného volebného systému. Spomedzi ostatných dôležitých otázok (nemusia mať systémový charakter), sa ZMOS venuje prioritne tým, ktoré majú negatívny dopad na veľkú väčšinu členských obcí a miest. ZMOS má dobrovoľný charakter, jeho činnosť je hradená ťažiskovo z príspevkov členských obcí a miest. Profit z činnosti ZMOS však majú aj nečlenské mestá a obce – prostredníctvom zmeny legislatívy, po vyjednávaní s MF SR o štátnom rozpočte na konkrétny rok, z presadzovania dôležitosti územnej samosprávy v živote spoločnosti a pod.

Medzev sa stal členom ZMOS v roku 1990. Aktivity mesta vyplývajúce z členstva sa sústreďujú hlavne v Regionálnom združení miest a obcí Rudohorie. Predsedníčkou tohto regionálneho združenia je primátorka nášho mesta, JUDr. Valéria Flachbartová.