, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky | Videa o Medzeve (aj pre nepočujúcich)

Civilná ochrana

 > Stiahni Civilná ochrana – Čo ma každý vedieť v prípade ohrozenia

Dôležité kontakty

Dôležité telefónne čísla tiesňového volania

Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach:

112 Jednotné európske číslo tiesňového volania

V prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte:

0907137506, 0904350484  DHZ Medzev

150 Hasičský a záchranný zbor

V prípade ohrozenia života a zdravia volajte:

155 Zdravotnú záchrannú službu

V prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia volajte:

158 Štátnu políciu

4663449, alebo 0905391038 Mestskú políciu

Ak vyžadujete pomoc v tiesni alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti, uveďte:

  • svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete
  • druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.)
  • rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, časti mesta a pod.)
  • miesto udalosti
  • ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná cesta a pod.)

Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície.